Obwieszczenie o wydanej decyzji GP.6733.14.2017

Czarna Białostocka, dn. 29 sierpnia 2019 r.

 

 

GP.6733.14.2017

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, że dnia 29 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.14.2017, na przedsięwzięcie pn.: przebudowa i budowa linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok – Czarna Białostocka – Polanka, polegająca na: wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy jednotorowe na odcinku od słupa nr 21A do słupa nr 19/1 oraz od słupa 19/1 do stacji Wasilków, wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy dwutorowe na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka oraz na wymianie istniejących przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z dobudową drugiego toru linii napowietrznej 110 kV na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka, przewidziane do realizacji na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 30/3, 30/5, 31/3 i 31/5, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 29 sierpnia 2019 r. do dnia 12 września 2019 r.) można zapoznać się z wydaną decyzją w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111 w godzinach pracy Urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-08-29

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-09-02

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-09-02