Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6733.18.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że dnia 27 listopada 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.18.2017, na przedsięwzięcie pn.: budowa budynku usługowego z zakresu administracji – kancelarii leśniczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdu z drogi powiatowej dz. nr 100, przewidziana do realizacji na części działki o numerze ewidencyjnym 54/3, położonej w obrębie geodezyjnym Karczmisko, gm. Czarna Białostocka

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 27.11.2017 r. do dnia 11.12.2017 r.) można zapoznać się z wydaną decyzją w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2017-11-27

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-11-27

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-11-27