Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6733.19.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że dnia 29 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.19.2017, na przedsięwzięcie pn.: budowa linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, przewidziana do realizacji na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 59/7, 59/3 i 179/2, położonych w obrębie geodezyjnym Łapczyn, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 29.12.2017 r. do dnia 12.01.2018 r.) można zapoznać się z wydaną decyzją w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-12-29