Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6733.20.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że dnia 02 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.20.2017, na przedsięwzięcie pn.: modernizacja napowietrznej linii SN Polanka – Pierekały, stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych nN wraz z przyłączami, przewidziana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 143, 239/7, 126, 239/5, 1583/11, 1583/8, 229/26, 229/8, 229/9, 1581/3, 1581/4, 1587, 1594/2, 1594/3, 1594/4, 1594/6 i 1594/18, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 02 sierpnia 2018 r. do dnia 16 sierpnia 2018 r.) można zapoznać się z wydaną decyzją w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2018-08-02

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2018-08-02

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2018-08-02