Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 13 lutego 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.5.2017, dla inwestycji pn. przebudowa i budowa linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok – Czarna Białostocka – Polanka, polegająca na: wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy jednotorowe na odcinku od słupa nr 21A do słupa nr 19/1 oraz od słupa 19/1 do stacji Wasilków, wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy dwutorowe na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka oraz na wymianie istniejących przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z dobudową drugiego toru linii napowietrznej 110 kV na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka, przewidziane do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 83/1, 83/2, 111, 239/11, 239/13, 239/15, 229/24, 229/25, 229/12, 63, 80, 99, 220/4, 220/7, 229/26, 229/28, 229/29, 229/30, 220/6, 229/15, 239/7, 229/10, 1587, 1581/7, 1583/7, 229/18, 229/19, 239/12, 94, 67/1, 67/2, 66/1, 73/3, 74/2, 74/3, 74/4 i 82/2, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 13.02.2018 r.  do dnia 27.02.2018 r.) można zapoznać się z wydaną decyzją w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowej 14A, w pokoju nr 111, w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2018-02-13

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2018-02-13

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2018-02-13