Obwieszczenie o wydanych postanowieniach GP.6733.18.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam

o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.18.2017, na przedsięwzięcie pn.: budowa budynku usługowego z zakresu administracji – kancelarii leśniczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z drogi powiatowej dz. nr 100, przewidziana do realizacji na części działki o numerze ewidencyjnym 54/3, położonej w obrębie geodezyjnym Karczmisko, gm. Czarna Białostocka, wydanych przez:

  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie z dnia 25.10.2017 r., znak: WPN.612.1.120.2017.PS o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Starostę Powiatu Białostockiego – postanowienie z dnia 25.10.2017 r., znak: GKNIII.6124.12.49.2017, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – postanowienie z dnia 03.11.2017 r., znak: PZD‑II‑ST/D‑7240/338/2017 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

          W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowień i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, do dnia 23.11.2017 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2017-11-09

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-11-09

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-11-09