Obwieszczenie o wydanym postanowieniu GP.6733.17.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam

o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.17.2017, na przedsięwzięcie pn.: budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z łącznikiem, przewidziana do realizacji na części działki o numerze ewidencyjnym: 1029/4, położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, wydanym przez:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie z dnia 23 października 2017 r., znak: WPN.612.1.119.2017.PS o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, do dnia 08 listopada 2017 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2017-10-25

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-10-25

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-10-25