obwieszczenie o zmianie zakresu GP.6733.11.2019

Czarna Białostocka, dn. 07 listopada 2019 r.

GP.6733.11.2019

OBWIESZCZENIE

o zmianie zakresu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Czarnej Białostockiej zawiadamia, że pismem z dnia 28 października 2019 r. (wpływ do tut. urzędu 30.10.2019 r.) zmieniono zakres inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z budową kontenerowej stacja transformatorowej 15/0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 6/1, 6/2, 8/11, 220, 215/3, 80, 79, 70, 86/1, 86/2, 232, 71/1, 71/5, 212/2, 28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Wieś Kościelna, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym nazwa planowanej inwestycji brzmi: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z budową kontenerowej stacja transformatorowej 15/0,4kV i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 6/1, 6/2, 8/11, 220, 215/3, 80, 79, 70, 86/2, 232, 71/1, 71/5, 212/2, 28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Wieś Kościelna, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pok. nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-11-07

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-11-08

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-11-08