Obwieszczenie przed wydaniem decyzji GP.6733.6.2019

Czarna Białostocka, dn. 31 lipca 2019 r.

 

GP.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z toczącym się na wniosek „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: przebudowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika wyrównawczego, studni bezodpływowej na ścieki z chlorowni, studni bezodpływowej na ścieki sanitarne, instalacji fotowoltaicznej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 6/3, obręb Czarna Wieś Kościelna, gm. Czarna Białostocka,

zawiadamiam,

iż w przedmiotowej sprawie zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

          W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, w terminie od dnia 31.07.2019 r. do dnia 14.08.2019 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-07-31

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-07-31

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-07-31