LOKALNY PLAN REWITALIZACJI

Rewitalizacja terenów miasta i gminy Czarna Białostocka jest jednym z niezbędnych procesów przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na tym obszarze terytorialnym Polski. Stopień degradacji miasta jest znaczny w porównaniu z innymi rejonami a wynika z zanikającego rozwoju społeczno-gospodarczego i pogarszających się warunków życia mieszkańców. Na zdegradowanie ma także wpływ wysoki stopień dekapitalizacji starej zabudowy w wyniku zużycia funkcjonalnego i technicznego obiektów poprzemysłowych i mieszkań robotniczych.

 

Lokalny Plan Rewitalizacji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2009-07-06

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-06