Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela

 DYREKTOR Przedszkola w Czarnej Białostockiej „ Kraina Marzeń”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  PRACY

Pomoc nauczyciela

  • w wymiarze- 1/2 etatu 
  • na czas określony

Oferta  kierowana jest do   osób  bezrobotnych  zarejestrowanych w UP

I. Wymagania:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pomoc nauczyciela

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku pomoc nauczyciela

c) komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres

d) umiejętność organizacji własnej pracy,

e) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi

 

II. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys – CV.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.
  5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


III.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 28 lipca 2017 r.  w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „ Kraina Marzeń” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela” .Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223 , poz. 1458)”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Kowalewska

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-07-05

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-07-05