Nabór na stanowisko sekretarka

DYREKTOR Przedszkola w Czarnej Białostockiej „ Kraina Marzeń”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  PRACY

 Sekretarka 

- w wymiarze-   1/2 etatu 

- na  czas określony

1. Wymagania formalne - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; wykształcenie średnie lub wyższe

2. Wymagania dodatkowe

a) ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155/98 z dnia 26.11.1998 r. z późn. zmianami), ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z 29.09.1994 r. z późn. zmianami), znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

b) obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych Word, Excel, poczta elektroniczna,

c) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

d) łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

e) komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,

3. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys – CV.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.
  5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  6. Oświadczenie o niekaralności.


4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 28 lipca 2017 r. w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „ Kraina Marzeń” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarki przedszkola" .Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223 , poz. 1458)”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Kowalewska

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-07-05

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-07-05