Ochrona środowiska

 • Zawiadomienie

  2020-02-18 09:34:27

  Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14.02.2020 r, na żądanie Pana Janusza Markowskiego, zam. Czarna Białostocka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną i zjazdami wraz z podziałem istniejącej działki na działki budowlane i działki pod drogi dojazdowe wewnętrzne” na nieruchomości Nr geod. 351 w Czarnej Białostockiej.

 • Obwieszczenie

  2020-02-11 07:43:56

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 lutego 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej – wprowadzeń napowietrznych linii 110 kV i linii światłowodowych do modernizowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka”, stosownie do wszczętego w dniu 17 grudnia 2019 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

 • Zawiadomienie

  2020-02-05 09:41:35

  Zawiadomienie o wystąpieniu w dniu 05 lutego 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo, w związku z wnioskiem Pana Dawida Kresso, zam. Czarna Białostocka, z dnia 28 stycznia 2020 r.

 • Zawiadomienie

  2020-01-31 10:44:00

  Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 28 stycznia 2020 r. na żądanie Pana Dawida Kresso, zam. Czarna Białostocka, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo.

 • Obwieszczenie

  2020-01-31 10:40:16

  Zawiadomienie o wydaniu w dniu 31 stycznia 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowa ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej”.

 • Obwieszczenie

  2020-01-31 10:36:37

  Zawiadomienie o wydaniu w dniu 31 stycznia 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulic na osiedlu „Pierekały” w Czarnej Białostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Dębowej, Grabowej i Świerkowej”.

 • Zawiadomienie

  2020-01-30 13:21:59

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej – wprowadzeń napowietrznych linii 110 kV i linii światłowodowych do modernizowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka”.

 • Zawiadomienie

  2020-01-09 09:30:21

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej”, w związku z wnioskiem Gminy Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, z dnia 29 listopada 2019 r.

 • Zawiadomienie

  2020-01-09 09:28:04

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie ulic na osiedlu „Pierekały” w Czarnej Białostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Dębowej, Grabowej i Świerkowej”, w związku z wnioskiem Gminy Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, z dnia 29 listopada 2019 r.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Czarna Białostocka za 2018 rok

  2020-01-08 12:19:22

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Data wytworzenia: 2016-10-07

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2016-10-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-10-07