Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

https://cu.wrotapodlasia.pl/

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej
W celu umożliwienia składania wniosków w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej drogą elektroniczną została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651)
W celu złożenia wniosku w wersji elektronicznej należy kliknąć link poniżej:
i na otwartej w ten sposób stronie wybrać Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej z rozwijanego menu „Urzędy” oraz z menu „Kategorie spraw” odpowiednią dla siebie sprawę. Po kliknięciu w wybrany tytuł uzyskuje się dostęp do karty informacyjnej o wybranej sprawie oraz możliwość wypełnienia formularza on-line, którym należy się posłużyć w celu złożenia wniosku elektronicznie. Uzyskanie dostępu do formularza on-line wymaga zalogowania się - po uprzednim dokonaniu rejestracji na platformie wrotapodlasia. W celu zarejestrowania się należy kliknąć link poniżej:
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) Uzrad Miejski w Czarnej Białostockiej akceptuje formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu (m.in. txt, rtf,
pdf, doc, odt, jpeg, ...)

Po wypełnieniu pól formularza on-line i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego i polecić wysyłkę.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie automatycznie wysłane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, potwierdzające dostarczenie stosownych dokumentów do Urzędu Miejskiego.
Urzędowe Poświadczenie Odbioru generowane na platformie Cyfrowego Urzędu jest zgodne z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr. 200, poz. 1651).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Data wytworzenia: 2016-11-02

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-03-06

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2009-07-06