Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Miejskim


 • Archiwum zakładowe

 • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą poufne

 • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone

 • Ewidencja działalności gospodarczej

 • Ewidencja etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego

 • Ewidencja komisji Rady Miejskiej

 • Ewidencja krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi

 • Ewidencja osób pełniących służbę w formacjach obrony cywilnej

 • Ewidencja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

 • Ewidencje podatników fizycznych i prawnych

 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i umów na wywóz odpadów

 • Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

 • Rejestry Aktów Stanu Cywilnego

 • Rejestr instytucji kultury

 • Rejestr przypisów i odpisów osób fizycznych i prawnych

 • Rejestry wymiarowe podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne

 • Rejestr zachipowanych psów

 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 • Rejestr przedpoborowych

 • Rejestr przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków

 • Rejestr skarg i wniosków

 • Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej

 • Rejestr ujawnionych wykroczeń

 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych Rady Miejskiej

 • Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej

 • Rejestr wpływu specjalnego rodzaju

 • Rejestr wpływu dokumentów finansowo - księgowych

 • Rejestr wyborców

 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Rejestr zarządzeń Burmistrza

 • Rejestr zaświadczeń w sprawie awansu zawodowego

 • Rejestr zamówień publicznych

 • Rejestr numeracji porządkowej nieruchomości

 • Rejestr nazw ulic

 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

 • Wykaz przedpoborowych

 • Wykaz najemców lokali mieszkalnych

 • Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Zbiór danych byłych mieszkańców

 • Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców

 • Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy

 • Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 • Zbiór PESEL

 • Zbiór obywateli Unii Europejskiej i pozostałych państw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-07-01

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-01